Dönerde Kuruluk Problemi Ve Dökülme Problemi Yaşıyorum, Ne Yapabilirim ?
11.06.2012

Kesilmiş dönerlerin tablada uzun süre bekletilmesi kuruluğa neden olur.
Kesilmiş dönerlerin bekletildiği kapta yağ fazla ise ve bu yağ ısı kaynağına çok yakın ise içinde bekleyen döner kuruyacaktır.
Dökülme probleminde ise ustamızın muhakkak keskin bıçak kullanması ve kullandığı bu bıçağı da sık sık masatlaması gerekir (bileme dikkatli ve bilinçli yapılmazsa bıçağı tamamen köreltebilir, bu da dönerin dökülmesine neden olabilir).